Algemene voorwaarden

1) Streekjobs is een project van B. Vanderhaeghen (Ondernemingsnummer: BE0842.343.050), Geuzenberg 56, 9000 Gent.

2) Streekjobs is een platform waar werkgevers jobadvertenties kunnen plaatsen. Contacten tussen werkgever en sollicitant verlopen rechtstreeks, zonder tussenkomst van Streekjobs.

3) Streekjobs is op geen enkele wijze betrokken bij de selectie en onderhandelingen tussen werkgever en werknemer/sollicitant.

4) Streekjobs kan niet worden beschouwd als een selectiebureau of interimkantoor.

5) Streekjobs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een dispuut tussen werkgever en werknemer/sollicitant.

6) Door het invullen van het online formulier (Job plaatsen) of het opsturen van Vacatureblad gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

7) Elke jobadvertentie wordt voor een periode van 2 maanden op Streekjobs.be geplaatst. Echter kan de advertentie vroegtijdig worden verwijderd op vraag van de werkgever. Dit laatste dient schriftelijk te gebeuren via post of e-mail (contact).

8) Elke jobadvertentie wordt binnen de 48 uur op Streekjobs.be geplaatst.

9) Tenzij anders bepaald in de overeenkomst zijn facturen betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum per overschrijving. De factuur wordt verzonden per e-mail naar het e-mailadres dat is opgegeven (facturatiegegevens) bij het plaatsen van de vacature.

10) De op de vervaldag niet betaalde facturen worden zonder enige waarschuwing verhoogd met een intrest van 0,90% per maand, alsmede met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag, doch met een minimum van 100 euro. Bovendien wordt de jobadvertentie verwijderd en pas terug online geplaatst na ontvangst van de betaling.

11) Streekjobs kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie opgegeven door de werkgever.

12) Wij garanderen niet dat de website foutloos of zonder onderbreking zal werken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor elke schade die zou zijn ontstaan door het bezoeken van de website of door gebruik te maken van onze diensten.

13) Voor geschillen is de rechtbank van Gent bevoegd.